Permitteringar ökar risken för missbruk

Malin Sandquist och Magdalena Gerger på Systembolaget varnar för ökad missbruksrisk i permitteringstider. Foto: Montage/Systembolaget.

Riskerna för alkoholmissbruk ökar bland de många svenskar som permitterats under våren. Det visar en ny rapport som Systembolaget beställt.

Det är företaget Ramboll som tagit fram undersökningen om svenskars alkoholvanor, och corona-krisens effekter skapar större risker för många människor.
– Ur ett samhällsperspektiv är det helt centralt att insatser görs för att pressa tillbaka arbetslösheten och aktivt arbeta för att minska alkoholens skadeverkningar. Rapporten visar också att alkoholkonsumtionen ökar bland de som är permitterade. Minskad social kontroll, ensamhet och isolering riskerar att leda till att fler i den här gruppen och deras närstående drabbas av alkoholrelaterade skador, skriver Magdalena Gerger, vd Systembolaget, och Malin Sandquist, direktör Bolag och Samhälle, Systembolaget, i en debattartikel hos Aftonbladet.
Man pekar också på att ett ökande drickande bland permitterade och arbetslösa inte bara skadar personerna som dricker.
– I Sverige lever i dag 320 000 barn med en förälder som dricker för mycket. Det går redan nu att se tecken på att fler konsumerar alkohol i hemmet i stället för på restauranger och barer. När konsumtionen av alkohol i hemmet ökar riskerar även våld mot kvinnor och barn att öka. Något som landets kvinnojourer redan vittnar om.
Duon kräver nu att samhället rustar för de problem som riskerar bli större i samband med corona-virusets härjningar.