Ölbeslagen minskar – men inte införseln

På bara två år har antalet liter öl som beslagtas av Tullverket halverats. Samtidigt är man övertygad om att mängden alkohol som smugglas är lika stor som tidigare.

2016 beslagtog Tullen i Sverige totalt 437 916 liter öl på väg in i Sverige. Men under 2018 beslagtogs bara 210 448 liter. Alltså mindre än hälften jämfört med bara för två år sedan.

Enligt Tullverket sker detta trots att den totala införseln av alkohol med största sannolikhet inte har förändrats.

– Snarare ser vi tydliga tecken på att smugglingen skiftar karaktär, där smugglarna kommer betydligt oftare fast med betydligt mindre alkohol per tillfälle. Det är en organiserad smuggling som är mer svårbekämpad för oss då vi behöver belägga systematiken innan vi kan ingripa, säger Lars Kristoffersson, chef för Tullverkets brottsbekämpning.

Även antalet tillslag har minskat rejält. 2016 togs öl från 418 olika transporter, 2018 var den siffran nere i 292.

Med största sannolikhet har det alltså kommit in mer insmugglad öl i Sverige de senaste åren. Det är då öl som säljs billigt i till exempel Tyskland och som inte nås av det svenska skattesystemet. Dessutom säljs den alkoholen på svarta marknaden utan någon ålderskontroll eller nykterhetskontroll av köparen. Den smugglade ölen blir förstås också en allvarlig konkurrent för de många bryggerier som kämpar med små marginaler på sina öl.

Även när det gäller vin och sprit finns samma trend. 2016 gjordes 390 tillslag som gav totalt drygt 65 000 liter som beslagtogs. 2018 gav 276 tillslag totalt drygt 34 000 liter.

När det gäller starksprit är skillnaden ännu större. 2016 gjordes 614 tillslag som stoppade totalt drygt 80 000 liter från att komma in i landet. 2018 gjordes bara 383 tillslag och det gav totalt knappt 32 000 liter i beslag.