Ölförsäljning minskar med miljontals liter

Efter många år med nya rekord när det gäller ölförsäljningen på Systembolaget vände trenden i fjol. Visserligen ökade försäljningen under sista kvartalet, men totalt såldes det över tio miljoner liter mindre öl 2022 jämfört med 2021.

Under tio års tid har Systembolaget kunnat visa upp nya rekordsiffror för ölförsäljningen. Under pandemin ökade man rejält, men lågkonjunkturen verkar inte ens Systembolaget kunnat stå upp emot.
288,6 miljoner liter öl såldes det under 2022, och det ska jämföras med 299,6 miljoner liter som såldes under 2021.
Öven vinsten för Systembolaget har minskat. Rörelseresultatet för koncernen 2022 landar på 349 miljoner kronor vilket innebar en sänkning med 21,0 procent jämfört med 2021.
– Vårt minskade resultat beror främst på en mindre försäljningsvolym och en engångskostnad för en omorganisation på huvudkontoret. Underliggande resultat, exklusive engångskostnaden, ligger helt i linje med föregående år. Vi ser en avtagande effekt för avskaffade pandemirestriktioner men numera också ett lägre snittköp, säger Merlin Poljak, Ekonomidirektör på Systembolaget.

Så här har det sett ut sedan 2012:
2012: 227,1 miljoner liter

2013: 227,6 miljoner liter

2014: 231,4 miljoner liter
2015: 234,1 miljoner liter
2016: 234,4 miljoner liter
2017: 240,0 miljoner liter
2018: 242,0 miljoner liter

2019: 256,9 miljoner liter

2020: 260,0 miljoner liter
2021: 299,5 miljoner liter
2022: 288,6 miljoner liter