Ölet fortsätter vara populärast i USA

Öl fortsätter att vara den populäraste alkoholdrycken i USA. Men intresset skiljer en hel del mellan män och kvinnor.

Det sägs att såväl vin som starksprit utmanar ölet rejält i USA. Men den senaste mätningen från Gallup visar att ölet håller ställningarna ganska bra. 40 procent av de tillfrågade föredrar öl när de ska dricka något med alkohol. 30 procent säger att de föredrar vin och 26 procent väljer starksprit. Siffran för starksprit är den högsta på 25 år.
Siffrorna har varierat en del mellan åren men de tydliga trenderna sedan millennieskiftet är att öl tappar något, medan starkspriten har fått fler sympatisörer.
Det är framför allt männen som gör att ölet håller sin förstaplats. 62 procent av männen väljer öl medan bara 19 procent av kvinnorna gör samma val. 50 procent av kvinnorna väljer vin som sitt förstaval och bland männen är den siffran bara elva procent.
I undersökningen konstateras också att 38 procent av amerikanerna inte dricker någon alkohol alls. Drygt 1000 personer deltog i undersökningen.
Läs om hela undersökningen här.