Öl kan motverka alzheimers

Forskare i Sverige och Finland har hittat ännu en ursäkt för att dricka öl: Minska risken för alzheimers.

Slutsatsen forskarna drar är att ölkonsumtion kan skydda mot ansamling av beta-amyloid, som verkar vara en faktor bakom alzheimers. Studien baseras på undersökningar av 125 hastigt avlidna finländare mellan 35 och 70 år, där även deras tidigare drickande tagits i beaktande.

Tilläggas bör att den positiva effekten kommer från öl, men inte vin och sprit. Det går inte att säga nåt om betydelsen av mängden öl. Forskarna skriver också att det behövs mer forskning för att fullt ut förstå effekterna.