Lagersatsning en del i bättre miljötänk

Carlsberg ska hyra ett lager vid bryggeriet i Falkenberg och på så sätt få lägre koldioxidutsläpp. Foto: Carlsberg Sverige.

Ett nytt externlager ska minska transporterna för Carlsberg i Sverige. 15 000 mil per år räknar man med att spara in på de svenska vägarna.

Carlsberg Sverige har skrivit ett sexårigt hyresavtal med Swedish Logistic Property och det nya lagret ligger i nära anslutning till bryggeriet i Falkenberg.

Tanken är att det ska bidra med lägre koldioxidavtryck, högre flexibilitet och även en bättre service till kunderna.

– Med det nya externlagret kan vi effektivisera våra logistikflöden på ett mycket positivt sätt där det korta avståndet mellan bryggeriet och lagret avsevärt kommer att minska transporterna längs E6-an med 15 000 mil årligen. Detta ligger helt i linje med Carlsberg-koncernens ambitiösa hållbarhetsprogram, Together Towards Zero.

Together Towards Zero är Carlsberg-koncernens hållbarhetsprogram där företaget ska nå noll inom fyra områden; Noll Koldioxidutsläpp, Noll Vattenspill, Noll Oansvarig Konsumtion och Noll Olyckskultur. Målsättningen är att Carlsberg-koncernen ska vara koldioxidneutralt i egen verksamhet till 2030.