”Monopolet får oss inte att dricka mindre”

Det svenska alkoholmonopolet bidrar inte till att svenskarna dricker mindre. Den slutsatsen lyfts fram i en ny rapport som lämnats över till finansdepartementet.

Det är Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi som lämnat över en rapport med målet att skapa en diskussion om svenska alkoholpolitik.

David Sundén är personen bakom rapporten och han menar bland annat att det svenska monopolet inte har någon påverkan på hur mycket alkohol det dricks i Sverige.

”Det s.k. alkoholmonopolets effektivitet att minska alkoholkonsumtionen utöver vad som är möjligt på en konkurrensutsatt marknad kan även ifrågasättas. Det finns ingen stark evidens för att färre butiker leder till en lägre alkoholkonsumtion. Detta framgår bl.a. av att alkoholkonsumtionen, med få undantag, inte ökat i någon större utsträckning i de flesta av de stater som avskaffat sina alkoholmonopol. Den högre alkoholkonsumtionen i europeiska länder utan ensamrätt kan dessutom till fullo förklaras av att priset på alkohol är lägre i dessa länder, ” skriver Sundén bland annat i sin rapport.

Sundén konstaterar också i sin rapport att införandet av gårdsförsäljning av öl och vin inte är en bra idé i dagsläget. Han menar att sådana undantag leder till fler undantag på sikt och vill hellre se en större översyn av hela alkoholpolitiken.

”Sammantaget finns det således ett flertal problem med den nuvarande svenska alkoholmarknadsregleringen som motiverar en större översyn. Målet med översynen bör vara att hitta en ny marknadsreglering som kan styra svenskarnas alkoholkonsumtion och skapa bättre förutsättningar att nå målen med alkoholpolitiken.”

Sundén vill också bland annat se tydligare varningssignaler i samband med inköp av alkohol. Han pekar där på tobaksindustrin, där varje cigarettpaket innehåller tydliga varningar om produktens innehåll.

Här kan du läsa hela rapporten.