Mer återvunnet på Systembolagets hyllor

Anna-Karin Fondberg på Sverige Bryggerier. Foto: Ronny Karlsson.

Det används mer och mer återvunnet material i dryckesbranschen. Det rapporterar Dryckesbranschens Klimatinitiativ.

I rapporten visas att användningen av återvunnet material har ökat. 62 procent av den totala förpackningsvikten består nu av återvunnet material vilket är en ökning med sex procentenheter jämfört med föregående år.

– Det är min övertygelse att samverkan stärker företagen och oss som bransch. Tillsammans får vi större genomslag och visar att klimatfrågan står högt på dagordningen. Årets rapport pekar ut var vi behöver lägga stort fokus framöver, säger Anna-Karin Fondberg, VD Sveriges Bryggerier i ett pressmeddelande.

Dryckesbranschens Klimatinitiativ är ett samarbete som bildades av Sveriges Bryggerier, Sprit & Vinleverantörsföreningen och Systembolaget 2017. I dag återfinns 43 företag i initiativet, vilket motsvarar 80 procent av dryckesvolymerna i Systembolagets fasta sortiment. Förra året var siffran 74 procent.

– Initiativet fortsätter växa och det är glädjande att hela 80 procent av försäljningsvolymen av produkter i vårt fasta sortiment nu ingår i initiativet. Tillsammans arbetar vi mot visionen att bli en dryckesbransch utan klimatpåverkan, säger Magdalena Gerger, VD Systembolaget.

– Dryckesbranschens engagemang i klimatfrågan ser vi som en självklarhet och en del av vårt uppdrag. Vår bransch är en del av jordbruket, industrin, handeln, och måltidskulturen och våra produkter tar sig hela vägen från jord till bord, säger Anna De Geer VD för SVL – Sprit & Vinleverantörsföreningen.