Många anmärkningar på restauranger och barer

Det har blivit 200 anmärkningar på 529 inspektioner i Stockholm och 72 anmärkningar på 183 inspektioner i Göteborg sedan kommunerna fick ansvar för att kontrollera trängsel på restauranger och barer den 1 juli. Uteserveringen på bilden är inte en av dessa. Foto: Pixabay

Stockholms stad har genomfört över 500 inspektioner av serveringsställen sedan den 1 juli. Av dem fick 200 anmärkning av något slag.

Peter Brådenmark, enhetschef på miljöförvaltningen i Stockholm kan inte säga att restaurangerna utnyttjar situationen genom att tänja på reglerna och rätta till först efter tillsägelse.

– Men utifrån vad jag kan se i statistiken kan jag tycka att det är anmärkningsvärt att det är så många som 200 av 529 som har fått anmärkningar. Det här har pågått sen i mars och det borde vara känt idag vad som gäller för restauranger och barer.

Även i Göteborg är det många som får anmärkningar.

– Vi har gjort 183 inspektioner sedan den 1 juli och 72 fick anmärkningar, säger Peter Löwendahl, pressansvarig på miljöförvaltningen på Göteborgs Stad.

Den 1 juli i år genomfördes en ny lagstiftning som ger kommunerna större möjligheter att agera mot aktörer som inte sköter sig. Men även om anmärkningarna varit många i Stockholm har ingen restaurang tvingats stänga permanent.

– I princip alla följer våra beslut och om de inte gör det skriver vi ett föreläggande. Normalt går det väldigt fort efter ett beslut att rätta till bristerna, säger Peter Brådenmark.

– Vi har stängt en verksamhet sedan den 1 juli, men den är öppen igen nu.

I Göteborg har inget ärende gått så långt som till stängning efter att ansvaret lämnades över till kommunerna i juli.

I samband med lagändringen fick även kommunerna extra pengar från staten för att kunna klara av den ökade arbetsbördan. Något som lett till fler inspektörer både i Stockholm och Göteborg.

– Främst har vi prioriterat om i verksamheten, men vi har även tagit in ny personal under sommaren, säger Peter Brådenmark i Stockholm.

Även Göteborg är inne på samma linje:

– Vi har anställt ny personal för att klara trängselkontrollerna, men vi gör också omprioriteringar i befintlig personalstyrka för att klara av detta uppdrag, säger Peter Löwendahl.