Kravet: Digitalt fokus för Systembolaget

Anna de Geer vill se en större digital satsning av Systembolaget. Foto: Montage.

Hjälp de mindre producenterna genom att satsa mer digitalt, Det kravet på Systembolaget ställs av Sprit & Vinleverantörsföreningen i en debattartikel.

Det är föreningens vd Anna de Geer som lyfter frågan. Hon pekar bland annat på den snabba omställning mot en mer digital handel i corona-tider och hon menar att Systembolaget inte har hängt med.
– 37 procent av alla vuxna vill gärna handla alkohol digitalt från Systembolaget. Trots det säljs endast drygt en procent av alkoholen över nätet. För att inte tappa legitimitet och attraktivitet måste politiken ge Systembolaget förutsättningar att verka fullt ut och möta konsumenterna på nya sätt, skriver De Geer i en debattartikel hos Aftonbladet.

Det är en undersökning beställd från företaget Bilendi som hon hänvisar till och där har över 1000 personer deltagit.

De Geer påpekar att en utökad digital satsning är bra för konsumenterna, men också för de små producenterna i landet. Hon vill se både snabbare och billigare leveranser av de digitala beställningarna som görs.

– För att inte tappa legitimitet och attraktivitet i den växande globala e-handeln behöver Systembolagets e-handel göras mer attraktiv. Det behövs framför allt snabbare och billigare leveranser. Vidare måste webbhandeln bli mer användarvänlig och konsumenter måste mer aktivt ledas in i detta nya sätt att handla. Utvecklad e-handel och snabbare hemleverans skulle vara särskilt gynnsamt för småskaliga producenter. På så sätt kan intresserade konsumenter alltid få sin småskaligt och lokalproducerade favorit, oavsett var i landet den produceras, och var i landet man bor.

De Geer menar att den snabba utveckling som sker nu bara kommer att fortsätta.

– Erfarenheten talar för att när nya mönster för handel och konsumtion etableras blir de bestående. Den ökande e-handeln vi sett under våren har vant nya grupper vid smidigheten och bekvämligheten med näthandel.