Alkoholkommission granskar införseln

En ny kommission ska granska svensk alkoholpolitik. Framför allt ska fokus ligga på den okontrollerade införseln av alkohol i landet.

Det är Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) samt Sveriges Bryggerier som står bakom initiativet och ordförande blir den förre finansministern Erik Åsbrink.

– Det är problematiskt att det inte förs någon debatt om svensk alkoholpolitik. Den svenska alkoholpolitiken är under hård press till följd av en ökande införsel av alkohol. Vi är oroliga för de konsekvenser införseln medför i form av finansiering av organiserad brottslighet, okontrollerad och illegal försäljning till bland annat ungdomar,säger Anna De Geer, vd SVL.

Syftet med kommissionen är att titta på hur svensk alkoholpolitik ser ut idag och hur den kan utvecklas. Den viktigaste frågan som ska behandlas är införseln av alkohol över de svenska gränserna, och vilka sociala och ekonomiska konsekvenser den har.

– Vi värnar det detaljhandelsmonopol på alkoholförsäljning som Sverige har i dag. Det bidrar till en kontrollerad försäljning under ordnade former. Det är därför viktigt att alkoholpolitiken utvecklas i takt med förändringar i omvärlden så att monopolets fortlevnad kan säkerställas,säger Anna-Karin Fondberg, vd Sveriges Bryggerier.

I direktiven till kommissionen framgår att man helt jobbar fristående från uppdragsgivarna, och man kommer helt på egen hand att planera arbetet och komma fram till slutsatser.

– Det är ett viktigt uppdrag och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med övriga ledamöter,säger kommissionens ordförande Erik Åsbrink.