Krav på snabbt beslut om gårdsförsäljning

Utredningen av gårdsförsäljning i Sverige kommer inte att starta på minst ett år. Nu får det beslutet kritik i riksdagen och Sten Bergheden (m) kräver svar.

Det är i en interpellation till socialministern Lena Hallengren (s) som Bergheden ifrågasätter den långa väntan som nu blir på att en utredning ska göras.

Han pekar på att såväl Norge som Finland redan har både ett monopol och gårdsförsäljning.

”Under våren 2018 ställde sig även en riksdagsmajoritet bakom att driva på för att göra gårdsförsäljning av alkohol tillåtet, under förutsättning att Systembolagets monopol bevaras, då riksdagens socialutskott beslutade att rikta ett tillkännagivande mot den dåvarande rödgröna regeringen. Närmandet mot att genomföra denna nödvändiga lagändring är ett välkommet steg för många svenska mikrobryggerier och destillerier, som i förlängningen kommer att ha en positiv inverkan på svensk landsbygd”, skriver han bland annat.

Med tanke på det riksdagsbeslut som togs i våras vill Bergheden att Hallengren bland annat svarar på när hon ska följa majoritetsbeslutet och införa gårdsförsäljningen. Han ifrågasätter också om en ny utredning behövs i ärendet.

”Gårdsförsäljning är en viktig reform som ger jobb och som betyder mycket för turismen, och det är därför viktigt att ministern prioriterar frågan och snarast återkommer till riksdagen med hur regeringen avser att möjliggöra gårdsförsäljning”, skriver Bergheden.

I det underlag till samarbete som togs fram av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna, framgår det att en utredning ska inledas 2020 och att det först därefter ska tas ett beslut.