Miljardersättning krävs efter pandemin

Pubkedjan Stonegate kräver miljardbelopp efter pandemin. Foto: Stonegate.

Stonegate Group kräver miljardbelopp i ersättning från sina försäkringsbolag efter pandemin. Nu ska frågan avgöras i rätten.

 

Stonegate Group är Storbritanniens största pubföretag med över 4500 ställen runt om i landet. Under pandemin har man förstås tappat enorma intäkter, både när man tvingades att ha helt stängt och när restriktionerna begränsade antalet gäster.

Man kräver nu hisnande 845 miljoner pund, nästan 10,1 miljarder svenska kronor, från sina försäkringsbolag.

Det har tidigare konstaterats att Stonegate har rätt till ersättning men beloppet vill försäkringsbolagen sätta till 17,5 miljoner pund. Där är redan 14,5 miljoner pund utbetalda.

Men den stora pubkedjan kräver alltså helt andra ersättningar, och man inte är inte samt om att driva sådana ärenden. Flera restaurangkedjor har stora krav på sina försäkringsbolag.

Dessa tvister kommer upp till ytan efter att Storbritanniens Högsta Domstol tidigare i år kommit med ett prejudikat som pekar mot att man skulle ha rätt till den här typen av ersättning.

Stonegate hävdar i de papper som lämnats in till domstolen att man förlorade 481 miljoner pund i sin verksamhet mellan februari 2020 och april 2021. Dessutom uppskattar man att förlusten till och med nästa år ska landa på ytterligare 365 miljoner pund.

Men som så ofta är det snåriga regler och det kommer att bli upp till London´s High Court att döma i ärendet.

Stonegate driver bland annat de stora kedjorna Slug&Lettuce samt Walkabout i Storbritannien, men man har också en hel del mer traditionella pubar under sina vingar.