Klart: Hon ska utreda gårdsförsäljningen

Elisabeth Nilsson blir utredare av gårdsförsäljning. Foto: Länsstyrelsen i Östergötland.

Nu är det klart med utredare när det gäller gårdsförsäljning i Sverige. Utredare blir Elisabeth Nilsson, som bland annat varit landshövding i Östergötland.

 

Beernews berättade i går om att utredningen av gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker i Sverige var på gång. Nu är det klart att Elisabeth Nilsson blir den som utreder frågan.

67-åriga Nilsson har var landshövding i Östergötland mellan 2010 och 2018 och har tidigare varit särskild utredare för utredningen Näringslivets roll inom totalförsvaret samt försörjningstrygghet i fråga om försvarsmateriel. Hon har haft flera styrelseuppdrag i olika företag

Så här beskrivs uppdraget av Socialdepartementet:

”En central del av utredningen är att göra en EU-rättslig analys och föreslå om och i sådant fall hur gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker kan införas i hela landet under förutsättning att detaljhandelsmonopolet säkras.

En EU-rättslig förutsättning för den svenska alkoholpolitiken och detaljhandelsmonopolet är att alkoholpolitiken är systematisk och sammanhängande samt att ingen diskriminering föreligger gentemot andra medlemsländer genom att främja inhemska varor och tjänster.

Vidare ska utredningen bedöma om det finns behov av att begränsa gårdsförsäljning till att till exempel enbart tillåtas på landsbygd, enbart för svenska alkoholproducenter eller för småproducenters hantverksmässiga produktion.

Det är viktigt att folkhälsan inte försämras vid ett eventuellt införande av gårdsförsäljning, bland annat genom en ökad alkoholkonsumtion. Utredaren ska därför analysera vilka eventuella folkhälsokonsekvenser som ett eventuellt införande kan innebära.”

Senast 7 december 2021 ska Nilsson arbete vara klart