Inget hopp om sänkta priser på malt i närtid

Malin Andersson på Viking Malt. Foto: Pressbild

Priserna på maltkorn har fördubblats det senaste halvåret. En ökning som Malin Andersson på Viking Malt trots 20 år i branschen aldrig varit med om tidigare.

Bryggerierna står nu inför ytterligare en kostnadsökning utöver ökade priser på burkar, etiketter, el och annat.

De senaste sex månaderna har priserna på maltkorn ökat med mer än 100 procent.

– Det har varit sex extrema månader. Maltkornspriset styrs av världsmarknaden och det har varit en tajt balans på utbud och efterfrågan, säger Malin Andersson.

Hon berättar att det finns flera faktorer bakom de stigande priserna. Dels handlar det om en handelskonflikt mellan Australien och Kina som gjort att Kina köper mer spannmål från Europa, dels en katastrofskörd i Kanada som gjort att även det landet slåss om den europeiska skörden.

– Även skörden i Sverige och Europa har haft sämre avkastning än förväntat. Detta tillsammans med vissa kvalitetsavvikelser har drivit prisbilden uppåt tyvärr.

Det höga priset på maltkorn överförs till malten som bryggerierna köper, vilket betyder att många bryggerier också kan tvingas höja priserna på sina öl.

– Maltkorn är vår största råvara, så det är klart att det påverkar fullt ut på maltpriserna, säger Malin Andersson.

Nu kommer bryggerierna att få dras med höga maltpriser ett tag och det är först med skörden i höst som de kan hoppas på att det blir någon signifikant förbättring, allt beroende på resultatet av skörd 2022.

– Ja, jag är rädd att det bli fortsatt höga priser. Vi är mitt uppe i ett extremår och det tar tid att nå normalnivåer igen.

– Jag har aldrig varit med om en sån här uppgång under mina 20 år i branschen. Ett normalt skördeår ändras priserna dag för dag beroende på väder och vind, tillgång och efterfrågan, men de här prisfluktuationerna är extrema.

Trots den begränsade tillgången till maltkorn säger Malin Andersson att det i alla fall inte kommer att bli någon brist för Viking Malts kunder.

– Nej, vi räknar med att kunna producera malt för fullt hela året. De bryggerier som vi levererar till ska inte behöva vara oroliga. Sen jobbar vi med ett levande råmaterial, så vi är så klart ytterst beroende av att kvaliteten på maltkornen håller året ut.

Kornmalt är en av de viktigaste ingredienserna i öl, men även andra spannmål som vete och havre används ofta. Och eftersom prisbilden oftast spiller över på andra grödor, så är situationen den samma där.

– Det höga priset är generellt för hela spannmålsmarknaden, inte bara korn. Det är en konkurrenssituation, går vete upp så går korn upp också, annars skulle ingen odla maltkorn. Ett dåligt skördeår slår mot samtliga grödor.