Har antalet brittiska bryggerier nått toppen?

De senaste tolv månaderna har det bara blivit åtta fler bryggerier i Storbritannien. En mättad marknad och de stora jättarnas uppköp tros vara orsaken.

Storbritannien har varit ett av de länder där små bryggerier har kommit fram allra snabbast. 2014 fanns det 1352 brittiska bryggerier och vid slutet av 2018 var den siffran hela 2274.

Men nu har det stannat upp med tillväxten och det har också skett snabbt. Under den senaste tolvmånadersperioden har det bara blivit åtta fler bryggerier, jämfört med hela 390 nya under den föregående perioden. Siffrorna kommer från UHY Hacker Young.

– Vi säger inte att marknaden för craft beer krymper, men antalet bryggerier konsolideras och det kommer att bli svårare att skapa tillväxt, säger James Simmonds på UHY Hacker Young i en kommentar till siffrorna.

Han tror att de uppköp som skett i branschen spelar in. Under senare år har bryggerier som Beavertown, Magic Rock, Fourpure, Camden Town, Fullers, Meantime och London Fields köpts upp av de största ölföretagen i världen och det påverkar även för de mindre bryggerierna.

– Craft beer-företagen måste se till att deras affärsmodell är hållbar och ekonomiskt lönsam i ett tidigare läge nu och inte bara lita på att tillväxten ska ta dom ur problemen, säger Simmonds.