Fortsatt kamp för gårdsförsäljning

Kampen för gårdsförsäljning av öl och vin går vidare. Nu är det Skånepolitiker som vill driva igenom den försöksperiod som redan beslutas om i regionfullmäktige.

Det är fem ledande moderata kommunpolitiker i Skåne som gått samman och skrivit en debattartikel i Aftonbladet.

”Intresset för gårdsförsäljning har ökat kraftigt de senaste åren. Det är ett led i den ökade medvetenhet som finns hos konsumenterna, där det lokalproducerade lyfts fram av både hälso- och miljöskäl. Genom att tillåta gårdsförsäljning skulle det lokala näringslivet gynnas, samtidigt som landsbygden utvecklas, skriver de bland annat

Kvintetten pekar på att gårdsförsäljningen varken skulle påverka folkhälsan eller påverka försäljningen hos Systembolaget.

”Gårdsförsäljning innebär inte heller att försäljningen skulle få ske helt fritt och obehindrat. En lösning skulle kunna vara att om man som producent vill säja sina produkter blir tillståndspliktig, precis som andra verksamheter som säljer alkohol.”

20 juni i år beslutade regionfullmäktige i Skåne att genomföra en treårig testperiod av gårdsförsäljningen av öl och vin. Men för att detta ska bli verklighet krävs också ett regeringsbeslut.

”Om gårdsförsäljning fungerar i så många andra länder, så kommer det även att fungera i Sverige. Det är tid att vi flyttar över makten till konsumenterna själva och släpper fram en växande bransch, det är dags för att tillåta gårdsförsäljning.”

De fem politikerna som skrivit debattartikeln är:
Anna Jähnke, kommunalråd Helsingborg (M), Peter Schölander, kommunstyrelsens ordförande Höganäs (M), Torbjörn Brorsson, kommunalråd Landskrona (M), Robin Holmberg, oppositionsråd Ängelholm (M) och Johan Olsson Swanstein, gruppledare Båstad (M)

Läs hela debattartikeln här.