Forskare vill ta del av dina ölkunskaper

Nu ska det forskas på öl och ölvanor. Institutet för språk och folkminnen vill ha din hjälp.

Ölets har en lång historia som sträcker sig ända tillbaka till bronsåldern. I alla tider har det varit en vanlig och viktig dryck för invånarna.
Institutet har också konstaterat att den utveckling som slog ut många bryggerier i Sverige har vänt och dag finns det gott om bryggerierna på de flesta håll i Sverige.
– På sätt och vis är det en tillbakagång till 1800-talets ölkarta där så gott som varje ort hade ett lokalt bryggeri, berättar Tommy Kuusela som är forskningsarkivarie i folkminnen på Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.
Kuusela är nyfiken på den utvecklingen och på den ökande kunskap som det fört med sig. Han jobbar med det i projeket ”Kunskapsbank för traditionell småskalig matkultur”.
– Möjligheten att lagra öl och att kombinera med mat, samt användandet av lokalproducerade produkter har gjort att ölen nu är på väg in i finrummen. Öl är komplext och för många har detta kunskapsområde gjort att det har blivit mer intressant att fördjupa sig i olika stilar, dela med sig av
erfarenheter och fördjupa sig i hela bryggprocessen”, säger han.

Institutet hoppas nu på att få din hjälp. Via ett webbformulär hoppas man få in intressanta svar från ölintresserade svenskar.

Här hittar du länken till frågorna: