Forskare vill ta del av dina ölkunskaper

Forskare vill nu ha hjälp av ölintresserade svenskar. Foto: Pixabay.

Nu ska det forskas på öl och ölvanor. Institutet för språk och folkminnen vill ha din hjälp.

Ölets har en lång historia som sträcker sig ända tillbaka till bronsåldern. I alla tider har det varit en vanlig och viktig dryck för invånarna.

Institutet har också konstaterat att den utveckling som slog ut många bryggerier i Sverige har vänt och dag finns det gott om bryggerierna på de flesta håll i Sverige.

– På sätt och vis är det en tillbakagång till 1800-talets ölkarta där så gott som varje ort hade ett lokalt bryggeri, berättar Tommy Kuusela som är forskningsarkivarie i folkminnen på Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.
Kuusela är nyfiken på den utvecklingen och på den ökande kunskap som det fört med sig. Han jobbar med det i projeket ”Kunskapsbank för traditionell småskalig matkultur”.
– Möjligheten att lagra öl och att kombinera med mat, samt användandet av lokalproducerade produkter har gjort att ölen nu är på väg in i finrummen. Öl är komplext och för många har detta kunskapsområde gjort att det har blivit mer intressant att fördjupa sig i olika stilar, dela med sig av
erfarenheter och fördjupa sig i hela bryggprocessen”, säger han.
Institutet hoppas nu på att få din hjälp. Via ett webbformulär hoppas man få in intressanta svar från ölintresserade svenskar.

Här hittar du länken till frågorna:

ANNONS

ANNONS

Dela artikeln Forskare vill ta del av dina ölkunskaper

mm

Ronny Karlsson

Gillar de flesta ölstilar, men väljer allra helst en imperial stout.

Visa kommentarer