Förändrat klimat ett hot mot lambic

Lambicproduktionen hotas av ett varmare klimat. Bilden är från Cantillon i Bryssel. Foto: Ronny Karlsson.

Ett varmare klimat drabbar oss på många sätt. I Belgien växer oron för att lambicproduktionen ska försvinna.

 

Det är i en rapport från National Climate Commission som lambicproduktion och dess framtid tas upp. Belgien har under de senaste åren haft rekordvarma somrar och inte speciellt kalla vintrar. Lambicproduktionen kan inte genomföras när det är för varmt och traditionellt är det under de kallare årstiderna som produktionen sker.

Men i ett varmare klimat minskar tidsspannet för när lambic kan tas fram.

– Lambicbryggerierna står inför en stor klimatrelaterad utmaning. Processen är helt beroende av rätt temperaturer, och producenterna har redan nu en säsong som kortats ned med tio procent, står det bland annat i rapporten.

Det är när vörten ska komma i kontakt med vildjästen i luften som problem uppstår när det är för varmt.

– Lambic produceras på ett unikt sätt och har en lång historia. Om vi förlorar de traditionella lambicproducenterna har det kanske en liten ekonomisk påverkan på Belgien, men det vore ett hårt slag mot Belgiens unika arv och traditioner, står det i rapporten.

Klimatförändringarna skapar även ett annat problem i Belgien. Landet är en av de största producenterna av förkokt och fryst potatis, till exempel pommes frites. Man exporterar till 150 länder, men på senare år har värmen skadat de odlingarna. 2018 minskade potatisskörden i Flandern med 31 procent jämfört med ett normalår.