Fondberg kritisk mot starköl i butiker

Svenska livsmedelsbutiker vill få sälja öl om det blir gårdsförsäljning i Sverige. Men Sveriges Bryggeri ställer sig inte alls bakom det förslaget.

Gårdsförsäljning av öl har varit en het fråga under en längre tid i Sverige. För en dryg månad sedan fick den svenska regeringen i uppdrag att utreda frågan på nytt, under förutsättning att Systembolaget kan leva vidare samtidigt.

Detta har gett många svenska bryggerier hopp om att själva få sälja sina öl till besökare, men det har också fått organisationen Livsmedelshandlarna att vilja vara med på resan. De vill vara en del av detta och få sälja starköl, men det får inte något stöd från Sveriges Bryggerier.

– Vi är för Systembolaget och tycker att de gör ett bra jobb även om vi har synpunkter på en del saker. Det är av stor vikt att Systembolagets detaljhandelsmonopol bevaras och Sveriges Bryggerier vill inte se en förändring som skulle riskera att rasera detaljhandelsmonopolet, säger Anna-Karin Fondberg, VD på Sveriges Bryggerier.

Hon säger att om livsmedelsbutikerna får som de vill finns det ingen chans att rädda Systembolaget.

– Det är alltid svårt att säga att en ska få sälja och en annan inte, men Systembolaget gör mycket bra, inte minst när det gäller missbruksproblematiken och för unga människors drickande.

Däremot ser hon gärna att gårdsförsäljningen blir verklighet.

– Om det går att skapa ett regelverk får gårdsförsäljningen så är vi positiva till det. Det är bra att frågan prövas igen, säger Fondberg.

Livsmedelshandlarna hävdar bland annat att en friare ölförsäljning skulle gynna den svenska glesbygden.

– Det kan vara en möjlighet att stoppa butiksdöden på landsbygden. Jag tror att det dels lockar fler turister till butiken, dels kommer även lokalbefolkningen att handla oftare hemma i närbutiken istället för veckoinköp i större butiker i städer längre bort där det även finns ett Systembolag. Jag hoppas verkligen att regeringen tar till sig detta och inte förhalar det med utredningar i evighet. Det här förslaget innebär en fantastisk möjlighet för butikerna på landsbygden, sade Pär Bygdeson, vd på Livsmedelshandlarna, i en artikel i förra veckan.