Finland på väg mot gårdsförsäljning av öl

Starkare öl i butiker. Och gårdsförsäljning av öl för mindre bryggerier. Den finländska regeringen föreslår stora förändringar i alkohollagen.

I våras var det flera gånger på gång med nya alkoholpolitik men då kom partierna inte överens. Men nu finns ett finländskt regeringsförslag som innebär stora förändringar.

Den kanske viktigaste frågan ur ett svenskt perspektiv är att man vill tillåta gårdsförsäljning av öl.

”I den nya alkohollagen definieras även hantverksöl, som tillverkarna ska få sälja direkt från tillverkningsstället. Utgångspunkten är att alkoholdrycker som innehåller högst 12 volymprocent alkohol och som har framställs av malt genom jäsning betraktas som en produkt från ett litet bryggeri.

Begränsningen av tillverkningsvolymen för små bryggerier kommer att vara 500 000 liter per år”, står det bland annat i förslaget.

Begränsningen på 500 000 liter är till för att inte diskriminera ölproducenter från andra EU-länder. Den frågan om diskriminering som i Sverige varit het har alltså finländarna troligen hittat en lösning på.

Patrik Willför jobbar på bryggeriet Kvarken utanför Vasa och är mycket nöjd med förslaget.

– Jag tycker lagförslaget är mycket välkommet, då det öppnar marknaden på ett helt annat sätt. Flera bryggerier investerade ju redan stort, då de hoppades riksdagen skulle ha godkänt det här redan under våren. Men då fanns ännu för många oklarheter så det sköts upp, vilket ledde till trubbel för en del.

Sedan tidigare har en del vin fått säljas hos producenter, nu kan även öltillverkare få den möjligheten.

– Om lagen går igenom och godkänns blir en av de stora orättvisorna äntligen utjämnad, vingårdar får sälja sina viner direkt åt kunder men småbryggerierna har inte fått sälja sina produkter. Trots allt innehåller vin generellt sett mer alkohol än öl, och därtill tror jag inte småbryggerierna har personer med alkoholproblem som sina kunder, den kundgruppen ser nog mer efter vad som är det billigaste alternativet, kommenterar Willför.

Även flera andra förändringar föreslås av den finländska regeringen:

– Starköl på upp till 5,5 procent får säljas i butiker. I dag är den gränsen 4,7 procent.

– Restauranger kan söka om tillstånd för att kunna servera alkohol fram till 04.00. I dag är den gränsen 01.30.

– Uppdelningen med tre olika nivåer på alkoholtillståndet förändras och blir till ett gemensamt tillstånd.

– Restauranger och andra serveringsställen ska få sälja alkohol som kunden kan ta med sig hem.

Regeringsförslaget ska behandlas i riksdagen under hösten och där fattas det slutgiltiga beslutet om ny alkoholpolitik i Finland.

Här kan du läsa mer om lagförslaget.