Export allt viktigare för bryggerier i USA

Robert Henry, Port City Brewing, Adam Duley, Brewers Association, Lotte Peplow, Brewers Association och Richard Miller från Hardywood är övertygade om att export kommer att vara viktigt för amerikanska bryggerier. Foto: Ronny Karlsson.

Export blir allt viktigare för amerikanska bryggerier. 106 olika bryggerier finns med i det exportprogram som organiseras av Brewers Association.

Med över 5500 bryggerier i USA talas det om att marknaden börjar att bli mättad. För mindre bryggerier kan det räcka med en lokala marknad, men de lite större behöver titta på nya marknader.

– Vi hjälper till med att identifiera marknader där det finns möjlighet att ta sig in. Det är ett stort intresse för att exportera öl till Europa, säger Adam Duley från Brewers Association.

Beernews träffar honom på Great British Beer Festival i London. Det är en av de festivaler där Brewers Association hjälper till med att lyfta fram amerikanska öl. Även på Stockholm Beer & Whisky Festival finns samma upplägg.

– Vi behöver vara på plats för att komma in på en marknad. Det är lite tuffare med export för du behöver bygga en ny relation först, säger Duley.

Samarbetet med festivalen i London har pågått i 30 år och med tiden har en allt starkare relation byggts upp.

– Det här är ett bra skyltfönster för amerikansk öl och närvaron är uppskattad av både amerikanska bryggare och festivalarrangören Camra, säger Lotte Peplow, som jobbar för Brewers Association i London.

Richard Miller jobbar med export på bryggeriet Hardywood i Virginia. Han ser stora möjligheter för sitt bryggeri att växa både i USA och i andra länder. Att besöka London och GBBF är en viktig del i exportstrategin.

– Det här är fortfarande en växande marknad och jag tror mycket på att vi kan lyckas bra. Det handlar om att utbilda fler när det gäller öl. Vi kommer att träffa personer här på festivalen som aldrig har provat en ipa. Vi måste nå även dom, säger han.

De är alla överens om att kvalitet är en nyckel för att komma vidare i utvecklingen. Brewers Association jobbar mycket med att skapa förutsättningar för bryggerierna att kunna göra bra öl. I dagsläget är 72 procent av alla amerikanska bryggerier medlemmar i Brewers Association. Det ger organisationen en tyngd när man jobbar med kvalitet och med att representera bryggerier i politiska frågor.

De senaste åren har det fortsatt att komma nya bryggerier i USA, men inte lika många varje år längre. Adam Duley är dock helt säker på att det finns utrymme för ytterligare satsningar.

– Vi ska komma ihåg att det finns 11 000 vingårdar i USA, vi är inte ens nära den siffran ännu, säger han.