Experten tror på en fortsatt boom i USA

Antalet amerikanska bryggerier ser ut att öka rejält de kommande två åren. Bilden är från Great American Beer Festival i fjol. Foto: Ronny Karlsson.

Har ölboomen i USA nått sin topp? Nej inte enligt Brewers Association som tror på nästan 2000 nya bryggerier de kommande två åren.

Ölscenen i USA har exploderat under den senaste tioårsperioden och vid årsskiftet fanns det nästan 7500 bryggerier i landet. Som en jämförelse kan nämnas att det 2010 fanns drygt 1800 bryggerier i USA.

Men har man nått toppen ännu? Nej inte enligt Brewers Associations chefsanalytiker Bart Watson. Han har räknat på de kommande två åren och baserar sina siffror bland annat på hur många som ansökt om att få starta ett bryggeri men ännu inte gjort det.

Han tror att det under de kommande två åren kommer att fortsätta växa med nya bryggerier och gissar på runt 9200 bryggerier om två år. Då har han ändå räknat in att ett antal bryggerier också kommer att läggas ned.

Intressant siffror, inte minst med tanke på att Sverige till stor del följer den utveckling som sker i USA. Kan Sverige, som i dag har runt 400 bryggerier, ha samma utveckling skulle vi passera 500 bryggerier inom två år.