Examensarbete ger bättre hållbarhet

Elina Sahlström och Sofie Thomée gör sitt examensarbete på Poppels. Foto: Privat.

Bättre hållbarhet på bryggerier. Det är målet när Elina Sahlström och Sofie Thomée gör sitt examensarbete på Poppels.

De båda studerar på Linköpings Universitet, och det är maskinteknik med inriktning på miljö- och energiteknik som gäller. Under hösten jobbar de tillsammans med Poppels för att se om det går att hitta detaljer i processerna som leder till mer miljötänk och hållbarhet.

– Poppels känns lagom stort och där skulle vi kunna påverka och inte bara försvinna i mängden, säger Sofie Thomée.

De har växt snabbt och vill att vi ska komma fram till olika sätt där de kan förbättra sig, säger Elina Sahlström.

Det blir ett antal besök på bryggeriet, men också en hel del jobb på hemmaplan. Jobbet är omfattande och ska mynna ut i ett examensarbete där man tittar på hur det fungerar i dag och vilka förbättringar som kan göras.

– Vi kollar hela livscykeln från råvarorna till avfallet som blir efter bryggningen. Sedan har vi gjort ett ramverk där vi kan titta på vilken miljöpåverkan som görs, säger Sahlström.

En viktig del när det gäller öl och bryggerier är förpackningen.

– Det är en extrem energibesparing att återvinna burkar jämfört med flaskor. Men det handlar om konsumenten också. I dag återvinns 85 procent av burkarna, om vi kunde nå 100 procent skulle det minska vår totala miljöpåverkan mycket, säger Sahlström.

Även de samarbeten som görs för att bönder använder dravet till djurfoder är positivt.

– Att framställa djurfoder har stor miljöpåverkan, så det är stora fördelar med att bönderna får dravet, säger Thomée.

Deras analysarbete börjar bli färdigt och det ska därefter skrivas en rapport. Planen är att presentera sitt resultat under december månad.

– Vi har fått begränsa oss lite, men tror att vi kommer att ha en rapport som kan hjälpa Poppels framöver, säger Sahlström.