EU vill ställa högre krav på bryggerier

Bryggerier kan tvingas att bli tydligare med innehållsförteckning på sina öl. Kravet kommer från EU-kommissionen.

I dagsläget måste nästan alla livsmedel inom EU ha en innehållsförteckning som talar om vad produkten har tillverkats av. Det ska vara möjligt att se vilka ingredienser som finns i produkten, samt hur mycket näring och energi som produkten innehåller.
Men så här långt har det inte gällt för alkoholdrycker på mer än 1,2 procent, enligt sajten Kurera.
Nu vill EU-kommissionen ändra reglerna och alkoholindustrin har uppmanats att inom det närmaste året ta fram ett förslag på hur all alkoholhaltig dryck ska märkas upp.
Två förslag är att antingen märka produkten eller att ha informationen på sin webbsida.
– Lättillgänglig och tydlig information är en förutsättning för att konsumenterna ska kunna göra medvetna val, säger Livsmedelsverkets Anna Wedholm Pallas till sajten Kurera.