Enkät: Pine Ridge fortsätter att satsa

Pine Ridge. var en frisk fläkt på den svenska ölscenen under 2017. Under 2018 fortsätter satsningen. Här kan läsa läsa deras svar på våra enkätfrågor.

Fredric Johansson och Mikael Karlsson står bakom bryggeriet i Falkenberg. Under 2018 ska det bryggas betydligt mer öl. Här kan du se deras svar.

1. Vad var det bästa som hände för ert bryggeri/företag under 2017?

– Att vi tog beslutet på att gå all-in i bryggeriet med investering och allt som det har inneburit.

2. Vad blir era största satsningar eller förändringar i verksamheten under 2018?

– Vi kommer att lansera minst 4 nya öl under 2018 samt utökning av tankparken med 2 st 20 hl tankar.

3. Hur mycket öl producerade ni 2017 och hur mycket räknar ni med att producera under 2018?

– Vi producerade 22000 liter målet för 2018 är 35000-40000 liter starköl.

4. Vilken fråga tror du blir viktigast för svenska bryggerier under 2018?

– Kvalitet

5. Vilket var Sveriges bästa bryggeri 2017?

– Av det vi hunnit prova så röstar vi på Stigbergets.