Distansförsäljning stoppas i Finland

Finland kommer inte att tillåta distansförsäljning av öl från landets bryggerier. Foto: Pixabay.

Det blir ingen distansförsäljning av öl i Finland under corona-krisen. Nu ska man i stället titta på andra åtgärder för att hjälpa bryggerierna.

Det var i maj som det startades en beredning som skulle ta fram ett förslag för hur distansförsäljning av öl skulle se ut i Finland. Bryggerierna där kan i dag sälja öl till kunder på plats vid produktionsanläggningarna, men det nya förslaget skulle göra att man också skulle kunna skicka öl till beställande kunder.

Men nu har regeringen lagt ner utredningen. En av anledningarna är att det skulle krävas en anmälan till EU-kommissionen och det skulle ta flera månader. En annan är att den minister som drev frågan hårdast har lämnat regeringen, dock inte på grund av den här frågan.

Det innebär att det även i fortsättningen är stopp för distansförsäljning av öl i Finland, samtidigt som utländska bryggerier kan sälja öl på distans till finländska kunder.

De åtgärder som man nu ska titta på för att hjälpa bryggerinäringen är bland annat sänkt skatt och ökad tillgänglighet för öl från småbryggerier.