Den grekiska kulturens ölroll

Zeus [tsäffs]

Olympens härskare, son till Kronos och Rea, hade som attribut blixten, eklövskransen och örnen. Eklöven signalerar helighet, det högsta. Via grekiskan finns en indirekt ölingång till dagens ord ale, nämligen grekiska άλσος (lund), som ofta har gudomlig eller helig koppling. Enligt grekiska grammatici m fl hör άλσος till roten al– (växa).

I den Orfeiska myten anges att Kronos lurades dricka sig full av Zeus med honung (mjöd), för ”vin fanns ej”. Detta var alltså före vinets påkomst eller åtminstone utbredning till Grekland. Ett av Zeus binamn är Melissaios, dvs en som tillhör bina. Detta kan direkt härledas till Rig-Vedas Madhava, där Vishnu och Indra kallas de honungsfödda.

Icke mytologi: Den första icke-mytologiska beskrivningen av världen som vi känner till beskrevs av tänkaren Thales på 300-talet f Kr i verket ”Metafysiken