De brygger i Sveriges nordligaste bryggeri

Sveriges nordligaste bryggeri ligger numera i Kiruna.

– Vi tyckte att det saknades ett bryggeri i Kiruna och vi är intresserade av att brygga öl. Vi vill att Kiruna ska bli en mer levande stad, säger Andreas Fredriksson på bryggeriet.

– Det är Sveriges nordligaste bryggeri och det kommer vi att använda i marknadsföring. Men vi har andra fördelar också, som det rena vattnet i Kiruna, säger Andreas Fredriksson.

– Vår närregion är övre Norrland, Malmfälten: Kiruna, Gällivare och närgränsande byar. Det är vår huvudmarknad. Kiruna stad har flest gästnätter i övre Norrland och det är den marknaden vi riktar in oss på – och så Kirunaborna. Vårt bryggeri är till för Kirunaborna främst.

Arbetet med att bygga upp bryggeriet startade redan 2017 och nu i höst har produktionen påbörjats.

– Vi har kommit igång och har flyttat fokus från uppstart och process till produktion och försäljning på ett mer tydligt sätt, säger Andreas Fredriksson.

– Hittills har det rullat på väldigt bra. Vi har fått väldigt bra respons på de ölsorter vi levererat ut. Så vi är nöjda med uppstarten.

Totalt räknar man med att producera 20000 liter eller mer per år i ett bryggverk som klarar 500 liter.

– Vi får se om det blir mer eller mindre. Men vi satsar på att fylla regionens behov av närproducerad kvalitetsöl i regionen.

– Samtidigt jobbar vi med att bli en godkänd leverantör till Systembolaget och känner vi att det finns möjligheter att expandera ut på en större marknad så gör vi det.

De är fem personer som jobbar med bryggeriet. Förutom Andreas även Cecilia Flemström, Fredrik Kangas, Kent Andersson och Rolf Andersson.

– Nu är vi i tidig uppstart och kör vi det här på kvällstid och helger. Men planen är att vi ska ha någon anställd i bolaget som jobbar heltid så småningom.