Bryggvatten fick tre stränder att stänga

De många bryggerierna i Vermont är inte bara en positiv utveckling. Nyligen fick flera stränder stängas efter att avloppsvatten förorenat en sjö.

Vermont är en av många delstater i USA där bryggerierna dels blir fler, och dels också växer snabbt. Men det har sina sidor. Nyligen fick flera stränder stängas vid staden Burlington efter att bland annat spillvatten från bryggerier förorenat en sjö.

Under den senaste månaden har 6,8 miljoner liter vatten släppts ut i Lake Champlain och det har lett till att åtminstone tre stränder har fått stängas. En hel del av det avfallsvattnet kommer från bryggerier, där det går åt mellan fyra och fem liter vatten för att producera en liter öl.

Statliga tjänstemän sade att en del av problemet var avloppsvatten från bryggerier och livsmedelsproducenter som störde den biologiska balansen i reningsverket.

Nu kommer krav från nationella myndigheter om att förbättra hanteringen av vattnet, och krav ställs både på delstatens ansvariga och på bryggerierna. I dag är det flera bryggerier som skickar ut allt överblivet vatten samlat, och där finns önskemål om att man bättre ska ta hand om dravet innan det går vidare. Förhoppningen är det dravet ska kunna komposteras eller skickas till bönder.

Zero Gravity är ett av flera bryggerier i Burlington. Där satsade man på förbättringar för flera år sedan. Man tittar nu också på att hitta ett eget flöde för jäst, drav och humle, men konstaterar att det är dyrt och att man måste hitta ett kostnadseffektivt sätt att sköta den processen.