Bryggeri vill få bort sexistisk stämpel

Lättklädda tjejer var vanligt i reklamen för brasilianska ölmärket Skol. Nu har man anlitat sex stycken kvinnliga illustratörer för att tvätta bort den sexistiska stämpeln.

Skol är ett av många ölmärken som genom åren använt sig att lättklädda tjejer i sin reklam. Flera bryggerier har på senare år tonat ned eller tagit bort den reklamen, men Skol har tagit det ett steg längre.
Sex kvinnliga illustratörer anlitades för att göra om och göra sin tolkning av de tidigare reklamkampanjerna. Resultatet blev förstås någonting väldigt annorlunda.
-Jag accepterade det här projektet för att det är viktigt att montera ned stereotyper, säger illustratören Criola till Adweek.
En annan av illustratörerna, Arruda, pekade på det viktiga i att göra kvinnan till konsument av öl, inte bara vara den som serverar.
Här kan du se en film om projektet samt se både de nya och gamla affischerna.