Bättre sälj – lägre vinst för Systembolaget

Systembolaget ökade sin försäljning under 2018. Men flera investeringar gjorde att vinsten sjönk.

De 505 miljoner miljoner sålda literna dryck innebar en försäljningsökning med fem procent jämfört med 2017. I siffrorna går också att se att det i större utsträckning såldes alkoholsvaga drycker och även ekologiska produkter ökade. Dessa ökningar är dock fortfarande små volymer i jämförelse med den totala försäljningen.
Nettoomsättningen för året landade på 30,9 miljarder kronor. Rörelseresultatet för 2018 stannade på 227 miljoner kronor, och det är en minskning med 43 miljoner jämfört med 2017. Den stora anledningen till det är de investeringar som gjorts.
– Under året har Systembolaget arbetat intensivt i olika utvecklingsprojekt med bland annat framtidens digitala kundmöte, som exempelvis en ny onlinebutik och personlig chattrådgivning med ökade personal- och IT-kostnader som följd. Vi har också förstärkt vårt arbete kring alkoholens risker, säger Systembolagets ekonomidirektör Charlotte Hansson.
Under 2019 fortsätter arbetet med den nya onlinebutiken vilket kunderna kommer möta redan under våren. Systembolaget arbetar även vidare med att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål. Dessutom sker utvecklingen av samarbetet med barnrättsorganisationer och IQ – Barndom utan baksmälla – ett initiativ för att färre barn ska fara illa av vuxnas drickande.