Årets skörd en tuff utmaning för mälterier

Viking Malt jobbar nu i samarbete med bryggerierna med testa malten som är producerad på årets skörd. Foto: Pressbild

Årets sommar har ställt både mälterier och bryggerierna inför svåra utmaningar. Redan i somras ökade priserna på maltkorn kraftigt och den malt som nu produceras med svenskt korn har svårt att klara  bryggeriernas original specifikationer. Och om korn importeras i högre utsträckning, så ökar såklart kostnaden för både korn och malt, samt att de svenska lantbrukarna drabbas ännu hårdare.

Just arbetar Viking Malt i Halmstad med att i samarbete med bryggerierna testa malten som är producerad på årets skörd. Problemet med den är, förutom den låga avkastningen på fälten, att proteinhalten är hög, vilket bryggerierna inte alltid uppskattar.

Malin Andersson, försäljningschef på Viking Malt Group. Pressbild

– Vi ser ju ett jätteutmanande år framför oss med korn som skördats på våra svenska åkrar – med 50 procent avkastning för lantbrukarna och extrema proteinhalter, säger Malin Andersson, försäljningschef på Viking Malt Group.

– Nu kämpar vi med proteinhalterna. Vi har ett åtagande till våra bryggerier och destillerier och de har specifikationer som vi ska följa. Så just nu jobbar vi väldigt intensivt med att få hela kedjan korn-malt-öl att fungera på bästa möjliga sätt. Vi vill såklart hjälpa svenska lantbrukare, men vi behöver då samtidigt bryggerierna flexibilitet att godkänna högre proteinhalt i malten.

I samarbete med svenska bryggeri sker just nu provbryggningar med malt gjord bara på årets skörd, för att se hur proteinet påverkar kvaliteten. Något som Viking Malt inte fått full feedback på ännu. Analyserna hos bryggerierna är inte klara, så man vet inte om det svenska maltkornet går att använda fullt ut för maltproduktionen.

– Vi är lite i en gråzon just nu då vi avvaktar bryggerierna feed-back, men vi hoppas ha bilden lite klarare inom några veckor, säger Malin Andersson.

– Vad vi ser i mälteriet är att maltkornen är törstiga, det krävs mer vatten i mälteriprocessen och kärnan är mer kompakt. Men ur ett hälsoperspektiv är  maltkornet friskt och sunt med en härlig gyllengul färg. Det är främst proteinet som är bekymmersamt.

De flesta bryggerier är medvetna om problemen och har förståelse, enligt Malin Andersson.

– Alla vill ju använda svensk råvara i största möjligaste mån, men samtidigt måste de säkra upp sin egen produktion och kvalité,  och det förstår vi.

Prisutvecklingen skenade i somras och toppade på ca 40 procent högre pris för maltkornet. De senaste veckorna har dock kornpriserna stabiliserats och vi har för tillfället en nedåtgående trend.
— Jag vågar inte säga något om prisutvecklingen framöver men vissa spekulerar i att om bryggerierna skulle vara för tajta med sina specifikationer så kan det uppstå en brist på maltkorn i Europa och då ökar troligen priserna igen.

Problemet med dåliga skördar är inte begränsat till Sverige. Danmark har drabbats och även Östeuropa har problem. Västeuropa med England och Frankrike i spetsen har klarat sig bättre.

– Det kommer att finnas malt och svenska bryggerier behöver inte oroa sig för malttillgången i Sverige för vanlig pilsnermalt. Sedan är det lite av en prisfråga vilken specifikation man tillämpar och om det för den behövs importkorn, säger Malin Andersson.

Inte heller de små kunderna behöver oroa sig heller. Enligt Malin Andersson kommer det att finnas malt till hantverksbryggerier och hembryggare, även efter att de stora tagit sitt.

Sett på längre sikt med en utveckling mot extremare väder är risken för en upprepning av årets problem överhängande. Det är något som Viking Malt är medvetna om.

– Det kanske är så att vi får anpassa oss till att extremsituationer kan komma lite oftare än vi är vana vid. Ett år som detta och det arbete vi gör för att anpassa oss är såklart ett sätt att förbereda sig. Nästa gång det inträffar är vi förhoppningsvis bättre rustade.

Sen hoppas hon på att förädlingsutvecklingen på maltkorn ska förändras.

– Mycket har handlat om större avkastning för lantbrukarna hittills. Vi kommer att arbeta gentemot förädlarna för att utveckla mer hållbara, tåligare kornsorter i framtiden.