Årets sommar har ställt både mälterier och bryggerierna inför svåra utmaningar. Redan i somras ökade priserna på maltkorn kraftigt och den malt som nu produceras med svenskt korn har svårt att klara  bryggeriernas original specifikationer. Och om korn importeras i högre…