Alkohol påverkar studenter negativt

Mer än var fjärde student har låtit alkoholen gå före studierna någon gång. Det visar en ny undersökning från IQ.

IQ är Systembolagets dotterbolag och man jobbar bland annat med att informera om riskerna med alkohol.

I en ny undersökning som IQ beställt av Sifo visar det sig att 27 procent, mer än var fjärde student, har druckit så mycket alkohol att det påverkat studierna negativt dagen efter.

– Resultatet av undersökningen ger tydliga besked om studenternas upplevda negativa konsekvenser av att dricka alkohol. Det är allvarligt att en hög andel upplevt konsekvenser som sämre sömn, ångest och sämre studieresultat. Studenternas hälsa måste uppmärksammas och prioriteras högre av universitet och högskolor än i dag, säger Karin Hagman, vd på IQ.

I undersökningen visar det sig också att 48 procent någon gång under studietiden druckit så mycekt att de inte klarat av att studera dagen efter. 52 procent hävdar att en annan student har försökt övertala dem att dricka alkohol eller dricka mer alkohol än de egentligen tänkt.

– Svaren visar att alkoholkulturen fortsatt är mycket stark bland studenter. Även om de flesta klarar av att hantera alkohol, så är det just i denna ålder som människor med sårbarhet i regel utvecklar alkoholproblem. Unga patienter med beroendeproblem beskriver ofta just grupptryck och att det är väldigt jobbigt socialt om man väljer att avstå från alkohol, säger Hagman.