AGM ger sitt stöd till folköl i REKO-ringar

Alkoholgranskningsmannen Mattias Grundström ser inga problem med at sälja folköl i så kallade REKO-ringar. Foto: Pressbild.

De olika reglerna för folköl i REKO-ringar har retat upp bryggerier. Alkoholgranskningsmannen Mattias Grundström anser att försäljningen bör tillåtas.

Beernews har i flera artiklar den senaste tiden belyst de olika reglerna för att sälja folköl via så kallade REKO-ringar. Försäljningen har till exempel stoppats i Karlskoga medan den tillåtits i Karlstad, och även i Östersund säger man nej medan grannkommunen Åre tillåter försäljningen.

Alkoholgranskningsmannen Mattias Grundström har svårt att förstå kommunerna som säger nej.

– Det krävs en anmälan för att sälja folköl, inget tillstånd. Frågan är också vilket problem man vill komma åt genom att stoppa försäljningen. Pris och typen av produkter gör att de knappast vänder sig till ungdomar, säger Grundström.

Han tycker framför allt att det är olyckligt att det görs olika tolkningar i olika kommuner.

– Länsstyrelserna måste ta ett större ansvar, man kan väl tycka att kommunerna inom ett län borde kunna hålla samma linje. För bryggerierna blir det väldigt märkligt när man får jobba med olika regler.

Grundström ser det som positivt att Wermlands Brygghus överklagat beslutet från Karlskoga kommun till Förvaltningsrätten och där kommer ett mer formellt besked om hur svensk lag är tänkt att gälla i den här frågan.

– Det är svårt att se hur REKO-ringarna ska vara ett hot mot folkhälsan att försäljningen ska stoppas. Du kan köpa mat och folköl i din lokala matvarubutik så varför inte här?

REKO-ringar är grupper i sociala medier där lokala producenter och konsumenter kommer överens om köp och försäljning av varor, Betalningen görs digitalt innan varorna överlämnas på en förutbestämd plats.

Mattias Grundström ser det som helt okej att kunna sälja folköl på det sättet.

– Det säljs folköl över nätet på andra matsajter, det är ingen som har stoppat det. Generellt så vore det bättre med en statlig tillsyn än att 296 kommuner gör 250 olika tolkningar.