40 pubar kan bli fler för Bishops Arms

Det började i Västerås 1993. Nu har Bishops Arms 40 pubar runt om i Sverige.

– Vi driver ett av Sveriges mest framgångsrika restaurangföretag, säger driftschefen Oskar Svanström.

Det finns nog ingen ölintresserad svensk som inte har besökt ett Bishops Arms i sitt liv. Kedjan har etablerat sig på de flesta stora och mellanstora städer i Sverige och har gjort det engelska nostalgikonceptet som finns i all interiör till en del av sitt varumärke.

– I början var det stadshotell som köptes upp. Efter Västerås blev det snabbt fem-sex stycken ställen, säger Svanström.

Nästa expansionsfas kom runt år 2000 och kedjan hade då runt 20 pubar. 2004 var första gången som det startades ett Bishops Arms utan att vara knutet till ett Elite Hotell. I dag finns 40 olika Bishops Arms, nummer 41 kommer i Uppsala i februari nästa år.

De båda företagen är starkt knutna till varandra. Bicky Chakraborty startade en gång i tiden sin karriär med att hyra ut tomma studentrum på somrarna. Ur den iden föddes Elite Hotell och i ett senare skede Bishops Arms.

I dag har Elite Hotels 4500 personer anställda och hos Bishops Arms finns cirka 1000 personer på lönelistan.

– Ett av våra problem är att få tag på folk till alla ställen. Det finns alltid jobb för den som vill jobba hos oss, säger Svanström.

Vi pratar en del om framtiden och konstaterar att Bishops Arms i dag finns på de allra flesta städer som har tillräckligt med invånare för att bära en pub som Bishops Arms. Samtidigt finns ett nytt koncept som öppnar möjligheter.

Hotell Bishops Arms kan egentligen ses som en sammanslagning av de båda företagen, där puben också fungerar som en hotellreception.

– Vi har öppnat sådana i bland annat Köping, Kristianstad, Kiruna och Piteå. Med det konceptet kan vi nog hitta ett antal städer till som vi kan satsa i, tror Svanström.

Det är inte nödvändigtvis i storstäderna som det går allra bäst för Bishops Arms. Svanström säger att alla restauranger visar svarta siffror, även om lönsamheten förstås varierar. Att Bishops Arms på Vasagatan i Stockholm går bra är ingen överraskning, men faktiskt är restaurangen i Umeå också en av de allra bästa.

– Och när vi öppnade i Piteå var det fullt varje dag i tre månader, säger han.

När det gäller ölen har Bishops Arms i snitt cirka 25 kranar per ställe. Ansvaret för kranarna är uppdelat.

– Jag styr 15 av kranarna där ölen köps in centralt. Av dess är cirka tio standardöl och fem specialöl, berättar Svanström.

Övriga tio kranar ansvarar den lokala pubchefen för. Där är ambitionen att alltid ha minst en lokal öl och i övrigt se till att ha så hög kvalitet som möjligt.

– Vi vill jämföra oss mer med pubar som Rover och Oliver Twist, än med andra restaurang- och ölkedjor i branschen, säger Svanström.

Carlsberg är i dag Bishops Arms största leverantör, och det finns ett avtal om ölleveranser mellan parterna.

– Men Carlsberg har förståelse för hur vi vill ha det, säger Svanström.

Som inköpare har han mycket att stå i och det blir nästan samtal varje dag från bryggerier som vill sälja öl.

– Det är svårt att välja, det är många som vill ha en fast kran hos oss. Det jag märker är att det skiljer väldigt mycket i pris mellan olika bryggerier, där tror jag att det finns en utmaning för hela den här branschen, avslutar Svanström.