Förpackningar i fokus för Systembolaget

Märta Kuylenstierna hoppas att kunderna ska lära sig mer om de olika förpackningarnas miljöpåverkan. Foto: Montage.

Tack vare burken har ölet kommit längre än vinet när det gäller klimatsmarta förpackningar. Men nu vill Systembolaget göra alla konsumenter mer medvetna om vilket val som är bäst.

 

Det är under sommaren som en kampanj om förpackningar ska märkas online och i butiker runt om i landet.

– Vi har identifierat förpackningar som ett av de områden där vi har mest påverkan på klimatet. Förpackningar står för en stor del av koldioxidutsläppen hos oss, säger Märta Kuylenstierna, enhetschef för hållbara inköp på Systembolaget.

Hon ser mycket positivt på den utveckling som skett på ölsidan de senaste åren, där allt fler väljer att förpacka sina öl på burk. Det är ett viktigt steg när det gäller klimattänk.

– Öl har ett stort försprång mot vin tack vare burken som är en av de bästa förpackningarna. Därför har vi mest fokus på vin i den här kampanjen, där är det en större utmaning, säger Kuylenstierna.

Kampanjen ska mest av allt sprida kunskap om de olika förpackningarna och att på så sätt få fler att välja de mest klimatsmarta lösningarna.

– Fördelen med aluminium är att vi har ett fungerande svenskt retursystem. Men på sikt måste vi kanske gå mot en helt cirkulär lösning.

Då lyfter hon fram returglaset som ett miljövänligt alternativ, men även där finns problem.

– Där finns det i dag bara retursystem för svenska produkter och så ser det ut på många håll i världen.

Utbildning av personalen är också en del av kampanjen. De som vill veta mer om klimatpåverkan ska kunna få den kunskapen via personalen under ett besök på Systembolaget.

– Vi märker att intresset för att göra klimatsmarta val ölar hos våra kunder, säger Kuylenstierna.