Enorma rekordet för lokala sortimentet

2538. Så många öl fanns i Systembolagets lokala sortiment i februari i år. På ett år innebär det en ökning med över 700 öl

Det lokala sortimentet, TSLS, har haft en snabb utveckling sedan det startades 2015. Men utvecklingen under det senaste året är exceptionell.

Här är utvecklingen under det senaste året:

Februari 2020: 1807 öl från 296 bryggerier.

Februari 2021: 2538 öl från 360 bryggerier.

– Utvecklingen beror på att bryggerierna har anpassat sig till de nya förutsättningar som råder. När andra försäljningskanaler som restaurang och export stängts eller starkt begränsats så har man styrt om mot försäljning på Systembolaget. På efterfrågesidan så har vi långsiktiga trender som förstärkts under 2020 där intresset för både hantverksmässigt och lokalt tillverkad öl fortsätter öka, kommenterar inköpschefen Fredrik Arenander på Systembolaget.

Det stora antalet öl leder förstås också till en ökad försäljning. Under det senaste året har försäljningen av öl från TSLS ökat med 37 procent. Det kan jämföras med en ökning på 70 procent totalt under åren 2015-2019.

Den stora ökningen gör ändå inte att Systembolaget närmar sig en gräns för vad man klara av.

– För oss är det snarare antalet produkter som påverkar. Fler produkter betyder så klart mer arbete för oss, men så länge det finns en koppling mellan utbud och efterfrågan så kommer vi kunna hantera det.

Arenander tror att den utveckling som nu sker även kommer att fortsätta.

– Så länge pandemin fortsätter påverka samhället på det sätt vi ser nu så kommer utvecklingen med säkerhet att fortsätta. Däremot är situationen så speciell att det är svårt att dra slutsatser bortom pandemin. Vi har sedan länge sett ett ökat intresse för hantverksmässig öl och det kan troligt ha ökat ännu mer under det senaste året när fler har upptäckt vad som erbjuds i vårt sortiment, menar han.

Fortfarande är dock försäljningen i TSLS väldigt liten sett till den totala ölförsäljningen. Knappt 4,5 miljoner liter öl säljs från det lokala sortimentet och det utgör bara 1,2 procent av den totala ölförsäljningen.