25 bryggerier vädjar till världsledarna

Totalt är de 25 bryggerier som skriver under det öppna brevet och brygger ölen som ska pengar till miljöarbetet.

25 bryggerier från Storbritannien och Irland har skrivit ett öppet brev där de uppmanar världens länder att göra något konkret för att göra något åt klimatkrisen. Samtidigt släpper de en serie öl för att samla in pengar till miljön.

Vid månadsskiftet börjar FN:s 26:e klimatkonferens i skotska Glasgow och nu går ett antal brittiska och irländska bryggerier ut med ett gemensamt öppet brev riktat till regeringar och statschefer runt om i världen.

– Vårt budskap är enkelt. Vi befinner oss i en klimatkris. Enligt den senaste rapporten från IPCC kommer den globala medeltemperaturen att öka med 1,5 grader över förindustriell nivå under de närmaste 20 åren. Vi står inför fler skogsbränder och översvämningar, livsmiljöer och arter försvinner och liv och försörjning hotas, skriver de i brevet.

– Vi behöver er, världens regeringar, att tillsammans med företag och grupper med inflytande över livsmedelsproduktionen förenas för ändra sakernas nuvarande tillstånd.

De bryggerier som har skrivit under brevet är Toast Ale, Adnams, Beavertown, Bedlam Brewery, Better World Brewery, Brixton Brewery, Five Points Brewery, Fyne Ales, Guinness, Harbour Brewery, Hepworth Brewery, Ignition Brewery, Meantime, Northern Monk, Orbit, Sambrooks, Signature Brew, Stroud Brewery, Tap Social Movement, Tooth & Claw Brewing, Unity BrewIng Co, Utopian Brewery, Wild Card Brewery, Windsor & Eton Brewery och Wold Top Brewery.

Tillsammans har de också skapat en serie öl gjorda på bland annat överblivet bröd, The Companion Series. Intäkterna, som beräknas till nästan 800 000 kronor som ska användas till olika miljöändamål, bland annat genom att skydda 3,25 miljoner träd i tropisk regnskog.

– Vi är konkurrerande företag, men vi förenas eftersom klimat- och naturkrisen är större än oss. Ordet ”Companion” kommer från latinska ”com” (tillsammans med) och ”panis” (bröd och representerar behovet av samarbete.

När detta skrivs har man fått in drygt 38 000 kronor.

Läs mer här.