11000 brittiska pubar borta på tio år

Större men också betydligt färre. Storbritannien har tappat 11 000 pubar på tio år och de som är kvar tillhör allt oftare större kedjor.

Det talas om pubdöd i Storbritannien med jämna mellanrum och nog är det befogat. Under de tio senaste åren har utvecklingen varit negativ när det gäller antalet pubar. 2008 fanns det cirka 50 000 brittiska pubar, nu är den siffran nere i 39 000.

Under tiden har det förstås öppnats nya pubar, inte minst av bryggerierna själva, men trots det är utvecklingen klart negativ.

Det visar sig också att de pubar som klarar sig till stor del tillhör en kedja, där många pubar har samma ägare. De små pubarna, dit räknas de med färre än tio anställda, är de som lagts ned i störst utsträckning.

Trots att antalet minskar, så är det fler som jobbar på brittiska pubar i dag. Det har förstås att göra med att de är de stora pubarna som överlever och som klarar att etablera nya ställen. 5000 nya jobb har skapats inom pubsektorn under de tio senaste åren, men tittar man på lönerna så är det ingen vacker läsning.

70 procent av de anställda tjänar mindre än nio pund per timma (10,55 för London), som är den summa som anses vara lägsta möjliga lön att klara sig på. De flesta pubanställda får alltså förlita sig på andra inkomster också, eller att de delar inkomster och utgifter med någon annan person.