100 bryggerier hotas av stängt Florida

Mörka moln på himlen över Miami, och så känns det för många bryggerier i Florida just nu. Foto: Pixabay.

Florida har stängt alla bryggerier och taprooms en andra gång. I ett öppet brev krävs nu snabba förändringar för att inte minst 100 bryggerier ska gå under.

Det är Floridas samtliga små bryggerier som gått samman och publicerat ett öppet brev till guvernören Ron DeSantis. Det var han som tog beslutet att stänga ner bryggerierna och nu växer oron för ett stort antal konkurser och nedläggningar.

– Ungefär 90 procent av alla bryggerier har haft stängt fler dagar än de haft öppet under 2020. De öppna dagarna var tidigare också styrda av regler som din administration skapade. Det är helt klart ohållbart för våra små företag, skriver man bland annat.

Bryggerierna menar att läget är akut och kräver en förändring inom två veckor om det inte ska bli en massa konkurser och nedläggningar.

– Vår interna enkät visar att vi förmodligen förlorar upp till 100 bryggerier om nedstängningen varar i mer än två veckor. Låt oss repetera det, 100 bryggerier. Det innebär att nästan en tredjedel av de 10 000 jobb som vår bransch skapar skulle försvinna, fortsätter man.

Man skriver också att man gärna samarbetar med guvernörens administration på alla tänkbara sätt för att hitta en lösning.