Folkölsbutiken Fölk i Göteborg kommer att stänga. Tillståndsenheten har stoppat deras provningar och var inte alls nöjda med fördelningen mellan öl och mat. Ägaren Johan Lindberg ser ingen framtid för butiken efter beskeden.