Vattenåtgång minskas rejält hos Carlsberg

Carlsberg tar nu stora steg framåt för att vara mer miljövänliga i sin ölproduktion. Foto: Ronny Karlsson.

Carlsberg investerar rejält för att minska vattenåtgången vid ölproduktionen. Snart går det bara åt 1,4 liter vatten för varje liter öl som bryggs.

Det är vid bryggeriet i Frederica, Danmark, som den nya tekniken ska användas först. I dag går det åt 2,9 liter vatten för att brygga en liter öl, men med den nya satsningen sjunker vattenåtgången med mer än 50 procent.
– Detta är ett stort och nödvändigt steg för oss i arbetet mot vårt mål om att eliminera vattenspillet på våra bryggerier. Genom att återanvända 90 procent av vattnet i bryggprocessen, kommer Fredericiabryggeriet att halvera den genomsnittliga mängden vatten som används under ölbryggningen. Tack vare detta kommer vi att ha nått längre än de mål vi satt till 2030, säger Philip Hodges på Carlsberg.
Redan hösten 2017 blev Carlsberg Sveriges bryggeri i Falkenberg koldioxidneutralt från energiförsörjning, genom användning av grön el samt biogas. Jobbet med att jobba mer miljövänligt sker över hela världen inom projektet Towards Zero.
Tack vare den danska anläggningens förmåga att producera biogas och återanvända cirkulerande varmvatten beräknas dessutom bryggeriets energianvändning att minska med tio procent.
I det nya projeket har det samarbetetas meduniversitet och teknologileverantörer, samt med danska miljö- och livsmedelsmyndigheter och därför garanterar man att Danmarks höga livsmedel- och miljöstandard möts.