Sakta blir det fler kvinnor på bryggerier

Drygt  var femte nyckelperson på amerikanska bryggerier är en kvinna. Det är ändå siffror som är bättre än för många andra branscher.

Det behövs fler kvinnor i ölbranschen, det är nog de flesta överens om. Att brygga öl eller att leda ett bryggeri är uppdrag som ofta innehas av män.

Men sakta går utvecklingen mot att fler kvinnor tar plats i viktiga positioner. Enligt en amerikansk undersökning gjorde på universitet i Stanford innehas 21 procent av tjänsterna som vd, huvudbryggare eller bryggmästare i USA av en kvinna.

Det kan jämföras med finanssektorn där kvinnor har 12,4 procent av de mest beslutsfattande jobben. Inom vården är den siffran 14,6 procent och inom IT är siffran 14 procent.

Det finns ännu inga siffror för hur det ser ut på den svenska marknaden.

Läs hela artikeln här.