Tre nya butiker för Systembolaget i höst

Systembolaget öppnar tre nya butiker i landet under hösten. Foto: Systembolaget.

Systembolaget öppnar tre nya butiker under hösten. Två av butikerna öppnas i Göteborg.

I dagsläget finns 445 butiker i landet och varje år har det öppnats en del nya butiker. Den här hösten väntar tre nyetableringar.

– Vi har alltid en dialog med kommunen där vi ska öppna och placeringen styrs efter bland annat parkeringsmöjligheter. Vi har märkt även under coronaperioden att kunderna gärna kommer till oss i butikerna och pratar med vår personal, säger Elina Yli-Torvi på Systembolagets presstjänst.

Två butiker ska öppnas i Göteborg och den tredje nyetableringen görs i Luleå. Den första har premiär i stadsdelen Högsbo i Göteborg 16 september.

– Där handlar det om att avlasta andra butiker. Den första butiken i en kommun placeras alltid centralt, sedan tittar vi på andra parametrar, säger Yli-Torvi.

Även i Luleå handlar det om en etablering för att avlasta och där är öppningen planerad till december.

– Men det kan bli lite försenat och eventuellt öppnar den inte förrän efter årsskiftet.

Den tredje butiken är den nya ölbutiken som ska öppnas i Nordstan i Göteborg. Den kan ni läsa mer om här.

– Där öppnar vi preliminärt 4 november. Det är en helt annan typ av butik som vi vill testa.

Utöver nyetableringarna har ett tiotal butiker också renoverats eller flyttats under året. Systembolaget har minst en butik i samtliga Sveriges kommuner och så ska det fortsätta att vara i en tid när många andra statliga funktioner centraliserats och försvunnit från de minsta kommunerna.

– Det har aldrig diskuterats hos oss att vi skulle ta bort någon butik, säger Yli-Torvi.

Utöver de 445 butikerna, som alltså ska bli 448, finns det också 480 ombud till Systembolaget.