Systembolagets stöd till alkoholforskning

Sven Andreasson är Sveriges kanske mest kända alkoholforskare, och han gofer nu pengar från Systembolaget till ett nytt projekt. Foto: Pressbild/Montage.

Drygt 12,8 miljoner. Så mycket pengar satsar Systembolaget på olika forskningsprojekt. Totalt är det 28 projekt som får pengar.

 

Ett av Systembolagets uppdrag är att bidra till att öka kunskapen om alkoholens påverkan på människor och samhället. Det är Systembolagets Alkoholforskningsråd som fördelar pengarna.

Totalt är det 12 825 000 kronor som fördelats till de 28 projekten.

Det enskilt största bidraget går till Mats Ramstedt, som får 850 000 kronor för att forska kring sambandet mellan alkohol och cancer.

Björn Trolldal på CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, får ett bidrag på 750 000 för att titta på alkoholkonsumtionen i olika samhällsgrupper i coronatider, och Sven Andreasson, Sveriges kanske mest kända alkoholforskare, får ett stöd på 485 000 kronor för att titta närmare på hur alkoholvanor hanteras inom primärvården.

Forskaren Johan Svensson får 600 000 kronor för att titta på om fler pubar i landet skapar större alkoholproblem.

Tio miljoner kommer att betalas ut under 2021 och de resterande pengarna under 2022. Här kan du se alla forskningsprojekten som får pengar från Systembolaget.