Svårt att få in kvinnor på bryggeriutbildning

Det är svårt att få tjejer att utbilda sig till bryggare, tycker Christian Åhman.

Av de sex kvinnor som startade på bryggeriteknikutbildning i Ludvika finns nu bara en kvar.

Christian Åhman ansvarar för utbildningen och att få in kvinnliga sökande är svårt, säger han. När sen nästan alla hoppar av blir problemet akut. Vid en inspektion av myndigheten för yrkeshögskolan nyligen tog man upp den sneda könsfördelningen.

– De hade synpunkter på att det var för få tjejer som går utbildningen och att vi måste ändra vårt tankesätt och utbildningen för att få in fler, säger Christian.

Problemet är att veta hur det ska gå till. Viljan finns.

– Jag försöker vid varje uttagning. Vi vill definitivt få in fler tjejer. Det är bra med en mix, det blir inte bra med bara killar.

– Men om det är 100 sökande så är det max tio som är kvinnor. Och även om jag hade velat ta med fler av dem så måste vi gå helt efter betyg vid intagningen.

Han har försökt att få in kvinnliga föreläsare, men menar att även det är svårt eftersom det inte finns så många aktiva kvinnliga bryggare, och för dem som finns kan det vara svårt att få tiden att räcka till för att föreläsa på utbildningen.

Nu försöker man nu ut till fler kvinnor genom annonsering och andra metoder.

– Jag har varit i kontakt med kvinnor i branschen för att höra om dom har några funderingar eller tankar på hur vi kan locka mer tjejer till utbildningen.

– Sen ska vi ha ett digitalt öppet hus nu och då jag ha med Kajsa Johansson, som är vår enda tjej på utbildningen nu.

I den nuvarande kullen var det alltså sex kvinnor som startade, nästan alla hoppade av. Utan att gå in på enskilda motiveringar så handlade det mer om elevernas egen situation än om utbildningen i sig, enligt Christian.

– Så nu är det bara en kvar, det är skittråkigt.

Christian tror inte att problemet ligger i branschen, utan i samhället och gör en jämförelse med en annan utbildning som han leder.

– Den handlar om provtagning i mark och miljö. På den var det 24 sökande, två killar och 22 tjejer. Det har varit samma fördelning i alla år, men när den utbildningen granskades var det ingen som ställde frågan om att det var för lite killar.

Antagningen till nästa kull i Ludvika pågår just nu, och bland de ansökningar som kommit in hittills ser det ungefär ut som det brukar.

– Det är 22 ansökningar. Av dem är fyra kvinnor, så det är lite mer än vanligt.

Även på utbildningen i Nynäshamn finns problemet med att få kvinnor söker sig dit.

– I nuvarande omgång är det tre kvinnor och 32 totalt, så procentuellt är det en väldigt liten andel kvinnor, säger Mattias Davidsson på Campus Nynäshamn.

– Vi hade 136 som sökte och av dem var 34 kvinnor. Av de fem som blev antagna tackade två nej. Så det är ungefär samma utmaning för utbildningar som för branschen i övrigt.

I senaste ansökningsomgången för utbildningen i Kristianstad, inför start hösten 2021, var det sju kvinnor som sökte till utbildningen. Fem blev erbjudna en plats på utbildningen och tre valde att påbörja utbildningen i augusti 2021 i kullen på totalt 18. Idag är det två kvar kvar.