Stort projekt ska ge lägre klimatpåverkan

Lägre klimatpåverkan från svenska bryggerier. Det är ett av målen för ett nystartat projekt där Sveriges Bryggerier är en av parterna.

Miljöarbete och klimatpåverkan blir en allt viktigare fråga i de flesta branscher. Nu ska svenska dryckesproducenter samarbeta med Systembolaget för att nå de klimatmål som FN har satt upp till år 2030.

– Alla vet i dag att hållbarhet måste vara en naturlig del av affären. Vi har en enorm tillväxt bland svenska bryggerier och tillväxten måste ske under ansvarsfulla förhållanden, säger Erika Danckwardt-Lillieström på Sveriges Bryggerier.

Till att börja med ska Systembolaget, Sveriges Bryggerier samt Sprit & Vinleverantörsföreningen ta fram en metod för att ta reda på hur det ser ut i dagsläget.

– Under nästa år ska detta mynna ut i att alla ska kunna mäta och rapportera sina koldioxidutsläpp. Det är viktigt för oss att alla ska kunna vara med och bidra och att alla ska kunna göra sina anlys för att se vad de ska förändra, säger Danckwardt-Lillieström.

Agenda 2030 är FN:s klimatmål för hela världen fram till år 2030 och där vill den svenska dryckesbranschen ligga i framkant. Det som går att jobba med när det gäller miljöarbete på bryggerier är bland annat vatten- och energiåtgång, men även förpackningar och transporter.

– Många gör redan fantastiska insatser för att minska sin klimatpåverkan, och det går ändå att brygga bra öl. Vi kan lära mycket av varandra vi vill att dryckesbranschen ska vara ett föredöme i de här frågorna.