Storstaden vill ha kvar tidigt alkoholstopp

Chicago kan få stopp av alkoholförsäljning från 22.00 även efter pandemin. Foto: Pixabay.

I pandemitider har ölförsäljningen i butiker stoppats tidigare på kvällarna i Chicago. Nu kan den förändringen bli permanent.

Pandemin har fått politiker att göra stora förändringar i våra samhällen. I Chicago är en av förändringarna att butiker måste sluta med att sälja öl och andra alkoholhaltiga drycker tidigare än normalt.

Men nu kan den regeln bli kvar även efter pandemin. 

– Försäljningen av alkohol under sena kvällar är en bidragande faktor till störningar i säkerheten och påverkar människors livskvalitet, står det bland annat i det förslag som tagits fram enligt NBC.

Flera politiker är övertygade om att förslaget aldrig blir verklighet, medan andra manar på att för att få till förändringen. Det som föreslås är ett stopp för alkoholförsäljning från 22.00.

Under pandemin infördes först ett förbud mot att sälja alkohol i Chicago från 21.00, men det ändrades sedan till 23.00.

Det här förslaget lägger sig alltså mellan de båda tiderna och de som driver på förslaget pekar på att det bland annat skett färre våldsbrott under perioden när butikerna tvingats att sluta sälja alkohol tidigare än vanligt.

Alkoholförsäljningen på barer och restauranger påverkas inte alls av det här förslaget.